Nuorisovaltuusto

Mikä on nuorisovaltuusto?

Kirkkonummen kunnassa toimii nuorisovaltuusto. Kirkkonummen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton kunnan vaikuttamistoimielin, jonka päätehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa sekä edustaa kirkkonummilaisia nuoria eri paikoissa. Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain, tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja on mukana järjestämässä nuorille suunnattuja tapahtumia. Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta.

Seuraa meitä

Instagramissa: @nuvakirkkonummi

Kirkkonummen nuorisovaltuusto 2022-2023, 13 jäsentä

Jokirinteen koulu:

Akseli Pylkki
Werner Wartiainen
Kaspar Varik
Huugo Pikkarainen
Viivi Virtanen

Nissnikun koulu:

Reeta Haapala, viestintävastaava
Risto Pekkanen

Veikkolan koulu:

Iris Lahtinen

Porkkalan lukio:

Onni Virtanen, puheenjohtaja

Omnia, Kirkkonummen toimipiste

Daniel Höglund, sihteeri

Ei koulussa Kirkkonummella:

Arpad Udso
Noel Gustafsson, 1. varapuheenjohtaja
Sandra Kari, 2. varapuheenjohtaja

Kirkkonummen kunnan nuorisovaltuusto on sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alainen vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on:

  • Edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia, uskonnollisia tai muita aatteellisia sidonnaisuuksia.
  • Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
  • Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin.
  • Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä.
  • Valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata aloitteiden käsittelyä.
  • Saada nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista ja paikallisista asioista.
  • Luoda nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
  • Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
  • Olla kaksikielinen nuorten vaikuttamistoimielin kunnassa.
  • Tiedottaa nuoria koskevista asioista kunnan molemmilla virallisilla kielillä, huomioiden myös tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan vieraskieliset nuoret.

Esityslistat ja pöytäkirjat 25.5.2019 ->

Lisätietoa:

Vastaava nuoriso-ohjaaja Joni Laine
p. 040 511 8172
Sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi