Tietoa väestöstä 31.12.2021

Väestö 2021 yhteensä 40 536 (muutos vuoteen 2020: +403 as,  +1%)

Kansalaisuus  yht % Kielisyys  yht % Ikärakenne yht %
Suomi 37582 92,71 suomi 30600 74,16 0-6 v 2883 7,11
Viro  1191 2,94 ruotsi 6335 15,63 7-15 v 5196 12,82
Muu

1763

4,35 viro 1146 2,83 16-64 v 25386 62,63
venäjä 779 1,92 65-74 v 4235 10,45
muut 2216 5,47 yli 75 v 2836 7,00

väestödiagrammi

Ohje tilastokarttaan ja alueittaiseen tietoon:

Luvuissa eivät ole mukana laitoksissa asuvat. Ryhmässä muu kieli ovat kaikki muun kuin suomen- ja ruotsinkieliset sekä vastasyntyneet, joiden äidinkieli ei ole vielä tiedossa.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.