Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa asiassa 7.5.2019

09.05.2019 15:36

Kategoria: Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeus on 7.5.2019 antanut päätöksen 19/0111/2, dnro 01579/17/5205, valitus ojitusta koskevassa vesitalousasiassa.

Valitus on koskenut Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä 29.8.2017 § 22.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on yleisesti nähtävillä virka-aikana Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla, Ervastintie 2.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.