Vaasan hallinto -oikeuden päätös Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asiassa

13.11.2017 16:07

Kategoria: Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeus päätös Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta tehdystä valituksesta.

Valitus Etelä-suomen aluehallintoviraston päätökseen 26.11.2015 nro 238/2015/2. Etelä-suomen aluehallintovirasto on myöntänyt HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän Blominmäen jätevedenpuhdistamon toiminnalle ympäristöluvan. Blominmäen jätevedenpuhdistamo korvaa Suomenojan nykyisen jätevedenpuhdistamon.  

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=851057

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0508/3. 9.11.2017.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on yleisesti nähtävillä virka-aikana Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 11.12.2017. Korkein hallinto-oikeus, PL 180, 00131 Helsinki.