Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.8.2022 nro 22/0035/1, valitus ympäristölupa-asiassa

05.08.2022 11:32

Kategoria: Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiaa koskevassa valituksessa

Diaarinumerot 00105/19/5109, 00106/19/5109, 00107/19/5109, 00108/19/5109, 00109/19/5109 ja 00110/19/5109

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.8.2022 nro 22/0035/1, valitus ympäristölupa-asiassa / Ympäristöluvan myöntäminen kallion louhintaan ja maankaatopaikan toimintaan, Espoo ja Kirkkonummi.

Luvan hakija Esbogård Ab

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 4.8.-12.9.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa

https://oikeus.fi/material/collections/20220804115457/HlQPShWsp/VHaO-paatos_nro_22-0035-1_tiedoksi_julkinen_kuulutus_4.8.2022.pdf

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 12.9.2022.