Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.8.2022 nro 22/0034/1, valitus vesitalousasiassa

05.08.2022 10:23

Kategoria: Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiaa koskevassa valituksessa

Diaarinumerot 00103/19/5210, 00102/19/5208 ja 00133/19/5208

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.8.2022 nro 22/0034/1, valitus vesitalousasiassa / Kallion louhinnan ja maankaatopaikan edellyttämä vesilain mukainen lupa ja valmistelulupa, Espoo ja Kirkkonummi.

Luvan hakija Esbogård Ab

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 4.8.-12.9.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa 

https://oikeus.fi/material/collections/20220804114931/HlQO6a6hb/VHaO-paatos_nro_22-0034-1_tiedoksi_julkinen_kuulutus_4.8.2022-.pdf

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 12.9.2022.