Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.9.2022 nro 982/2022, valitus ympäristölupa-asiassa, kallion louhintaa ja kivenmurskausta ym. Espoon Kulmakorven alueella, Espoo ja Kirkkonummi

19.09.2022 14:20

Kategoria: Kuulutukset

Päiväys
19.9.2022

Diaarinumerot
20136/2020
20138/2020
20139/2020

Julkinen kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisessa valitusasiassa.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

19.9.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 26.9.2022.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.9.2022 nro 982/2022, valitus
ympäristölupa-asiassa / kallion louhintaa ja kivenmurskausta ym. Espoon
Kulmakorven alueella, Espoo ja Kirkkonummi

Luvan hakija

Espoon kaupunkitekniikan keskus

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 19.9. – 26.10.2022
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 26.10.2022.