Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.10.2020 nro 20/0141/3, valitus ympäristölupa-asiassa / Ympäristöluvan myöntäminen jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan muuttamiseen, Espoo ja Kirkkonummi

15.10.2020 11:54

Kategoria: Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeus


Diaarinumero 00294/19/5107 ja 00295/19/5107


JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa


Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
15.10.2020


Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 22.10.2020.


Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.10.2020 nro 20/0141/3, valitus ympäristölupa-asiassa /
Ympäristöluvan myöntäminen jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan muuttamiseen, Espoo ja
Kirkkonummi.


Luvan hakija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY / Jätehuollon toimiala


Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 15.10.2020 – 23.11.2020 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:


https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/
paatoskuulutukset.html


Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 23.11.2020.