Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.10.2021, valitus vesitalousasiassa, ojien kunnostaminen ja ojan ja tierummun rakentaminen

12.10.2021 10:58

Kategoria: Kuulutukset

Dnro 235/2019

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

12.10.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 19.10.2021 (7 pv).

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.10.2021 nro 541/2021, valitus vesitalousasiassa, ojien kunnostaminen ja ojan ja tierummun rakentaminen, Kirkkonummi

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 12.10. – 18.11.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 18.11.2021.