Uusi tieliikennelaki astuu voimaan tänään 1.6.

01.06.2020 10:00

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Uusi tieliikennelaki astui voimaan tänään 1.6.2020. Lain myötä tulee muutoksia liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin asteittain 10 vuoden siirtymäajan kuluessa. Kirkkonummella muutokset eivät heti näy liikenneympäristössä, mutta kaikkia kirkkonummelaisia koskevat uuden lain mukaiset muutokset  ja velvollisuudet.

Uudella lailla pyritään lisäämään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Yksi tärkeä muutos on tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että jokaisen tienkäyttäjän on ennakoitava muiden tienkäyttäjien toimintaa ja sovitettava oma toimintansa niin, että liikenne on sujuvaa ja turvallista. Tienkäyttäjien on myös noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran tai vahingon välttämiseksi. Ajoneuvoa tulee kuljettaa liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla huomioiden vallitsevat olosuhteet, kuten sää, keli, tien kunto ja näkyvyys.

Muutoksia uudessa laissa tulee muun muassa pysäköintisääntöihin ja ajoneuvokohtaisiin nopeusrajoituksiin sekä vapauksia kaistanvalintaan. Uuden lain myötä pysäköinti on jatkossa sallittu myös kulkusuunnassa vasemmalle puolelle tietä ja pysäköintiajan voi ilmoittaa entistä vapaamuotoisemmin. Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset poistuvat ja joillekin teille voidaan asettaa vähimmäisnopeus. Laissa on täsmennetty, että ohitettavan ajoneuvon kuljettaja ei saa vaikeuttaa ohitusta ja käännyttäessä kaksi- tai useampikaistaiselle tielle tai kadulle, saa risteyksestä poistua käyttäen sopivinta ajokaistaa.

Toisten huomioiminen ja ennakointi sekä kuljettajan vastuu omista valinnoistaan korostuvat uudessa tieliikennelaissa. Kaikkien on hyödyllistä tutustua tarkasti uusiin sääntömuutoksiin. Liikenneturvallisuus on Kirkkonummen kunnalle tärkeä arvo ja haluamme luoda kuntaan turvallisen liikennekulttuurin, joka lähtee meistä jokaisesta itsestään. Nyt on oikea aika tutustua muuttuneisiin sääntöihin ja pohtia samalla omaa käyttäytymistä liikenteessä.

Tieliikennelain keskeiset muutokset löytyvät:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tieliikennelaki2020.

Liikenneturva:  https://www2.liikenneturva.fi/tieliikennelaki.

Liikenneympäristössä muutokset näkyvät viiveellä ja esimerkiksi uudet liikennemerkit otetaan käyttöön asteittain 10 vuoden siirtymäajan kuluessa. Uudet liikennemerkit löytyvät Väyläviraston sivuilta: https://vayla.fi/tieverkko/liikennemerkit/merkit2020

Tällä viikolla kunnan Facebook-sivuilla jaetaan joka päivä yhdestä muutoksesta tarkempaa tietoa. Voit myös seurata aihetta somessa #tieliikennelaki2020

Suojatie