Uusi rakennusjärjestys helpottaa rakentamista

02.01.2020 11:45

Kategoria: Rakennusvalvonta Tontit ja rakentaminen Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen kunnan uusi rakennusjärjestys on astunut voimaan vuoden 2020 alusta. Joissakin kohdin lupakynnystä on madallettu, jotta asiakkaan näkökulmasta vältyttäisiin turhilta yhteydenotoilta rakennusprojektin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Uudessa rakennusjärjestyksessä on täsmennetty esimerkiksi yksittäisten rakennelmien rakentamista jo rakennetussa pihapiirissä. Asemakaava-alueella alle 15 neliömetrin kokoisen vajan tai jätesuojan rakentaminen ei vaadi enää lupaa. Aiemmin raja oli 10 neliömetriä. Haja-asutusalueella vastaavanlainen alle 25 neliömetrin vaja on vapautettu luvanvaraisuudesta rajan aiemmin ollessa 15 neliömetriä. Kyseiset rakennelmat ovat aina kylmiä ja kevyitä, ja niihin saa asentaa sähkövalon tai pistorasian.

Haja-asutusalueella kerrosneliöt nousivat

Paritalon rakentaminen ei rakennusjärjestyksen mukaan onnistu enää haja-asutusalueella. Sen sijaan yksiasuntoisen asuinrakennuksen kerrosalaa on nostettu sen ollessa enimmillään 600 kerrosneliömetriä maksimin ollessa aiemmin 400 kerrosneliömetriä.

Talousrakennusten kerrosneliöt saavat nyt olla yhteensä enintään 150 entisen 100 kerrosneliön sijaan. Saunaa tähän ei lasketa mukaan. Yksittäinen yksikerroksinen kellariton rakennus voi olla enintään 100 kerrosneliötä. Maatiloista on säädetty erikseen.

Enintään 150 kerrosneliöinen omakotitalon saa nyt rakentaa 35 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Ennen tuo etäisyys oli 50 metriä ja isommissa omakotitaloissa se on voimassa vieläkin.

Rakentamisessa huomioidaan ilmastonmuutos

Uutena asiana rakennusjärjestyksessä mainitaan aurinkopaneelit. Niiden asentaminen vaatii luvan silloin, kun ne vaikuttavat kaupunkikuvaan tai merkittävästi ympäristöön. Helpoin tapa onkin asentaa paneelit katolle lappeen suuntaisesti, jolloin lupaa ei vaadita.

-Aurinkopaneelien avulla voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa puhtaasti, äänettömästi, hajuttomasti ja päästöttömästi. Aurinkopaneelien käyttö onkin arjen ilmastoteko ja samalla riippuvuus ostosähköstä vähenee, muistuttaa kunnan ilmastokoordinaattori Outi Manninen.

Meren rannikolla alimman rakentamiskorkeuden tulee jatkossa olla vähintään 2,7 metriä, jonka lisäksi määritellään rakennuspaikkakohtaisesti aaltoiluvara.

-Merenpinnan nousuun ja sään ääri-ilmiöihin varautumisella pyritään sopeutumaan ja varautumaan ennalta myös muuttuvan ilmaston aiheuttamiin vaikutuksiin. Ilmastonmuutos lisää sateisuutta ja erityisesti voimakkaita rankkasateita sekä tuulisuutta, sanoo Manninen.

 

Hyväksytty rakennusjärjestys on saatavilla kunnantalon palvelupisteestä ja se on luettavissa kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.kirkkonummi.fi/rakennusvalvonta

rakennusjärjestys 2020