Uusi jalankulku- ja pyörätie keskustasta Tolsaan parantaa merkittävästi yhteyksiä

06.07.2021 06:41

Kategoria: Kadut ja tiet Liikunta ja ulkoilu Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Uusi Munkinniitynpolun jalankulku- ja pyörätie keskustasta Tolsaan otetaan käyttöön tiistaina 6.7.2021. Uusi yhteys on merkittävä laadullinen parannus Kirkkonummella, sillä se tarjoaa tasaisen ja suoran yhteyden Tolsasta ja Laajakalliosta kuntakeskukseen. Uudella reitillä vältetään Jolkbynmäki Vanhalla Rantatiellä. Yhteys palvelee sekä pitempimatkaista pyöräilyä että Kirkkonummelta Masalan, Espoon ja Porkkalan suuntiin liikkumista. Kirkkonummen kunta tulee seuraamaan uuden väylän käyttäjämääriä.

Kirkkonummen kunta on rakennuttanut Munkinmäentien itäpäähän uuden kääntöpaikan ja sen jatkeeksi uuden jalankulku- ja pyörätien Länsiväylän ja rantaradan väliin. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie kulkee Prisman kauppakeskukselta Tolsan asemalle, jossa se yhdistyy Tolsantien kautta Vanhalle Rantatielle. Uusi yhteys on 1,4 kilometriä pitkä ja 3,5 metriä leveä. Rakentaminen alkoi elokuussa 2020. Urakoitsijana on toiminut Oy Göran Hagelberg Ab.

Pyöräilyn pääreitti siirtyy uudelle väylälle

Keskusta–Tolsa-jalankulku- ja pyörätie on osa seudullista Helsingistä Espoon ja Kirkkonummen kautta Siuntioon (Kaapelitielle asti) kehitettävää pääpyöräilyverkkoa. Ensimmäisessä vaiheessa pääreitti siirtyy Vanhalta Rantatieltä uudelle yhteydelle, josta se kulkee Tolsantielle ja edelleen Vanhaa Rantatietä Jorvakseen. Reittiä on myöhemmin kaavailtu jatkettavan radan varressa, mutta siitä ei ole vielä tarkempia suunnitelmia.  

Hanke kuuluu Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaan. Siinä tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2030 mennessä Kirkkonummella kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn 11 prosenttiin kaikista tehdyistä matkoista. Kirkkonummi haluaa edistää toiminnassaan ekologisia ja kestäviä ratkaisuja ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Kunta kuuluu hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU).

Traficom on myöntänyt hankkeeseen kävelyn ja pyöräilyn investointiavustusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt hankkeeseen kävelyn ja pyöräilyn investointiavustusta vuosille 2020-2022 osana liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Valtionavustus Kirkkonummen kunnalle on enintään 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista ja sen enimmäismäärä on 299 669 euroa sisältäen arvonlisäveron. Valtion avustusta oli jaossa 31 500 000 €, ja sitä jaettiin kriteerit parhaiten täyttäneisiin 51 kohteeseen 24 kunnalle ja kaupungille.  

Lisätietoja: liikennesuunnittelija Marko Suni ja vastaava suunnitteluinsinööri Hannu Ruhanen, kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Uusi jalankulku- ja pyörätie