Uudenmaan Yrittäjät ry:n vuoden 2018 yrittäjyyskasvatusstipendi Kirkkonummelle

05.09.2018 12:00

Kategoria: Opetus Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Yrittäjyys

Vuoden 2018 yrittäjyyskasvatusstipendi luovutettiin kunnantalolla Veikkolan koulun rehtorille, Jussi Romsille

Uudenmaan Yrittäjät ry myöntää vuosittain stipendin ansioituneelle yrittäjyyskasvattajalle. Se on arvostettu muistaminen hyvin tehdystä työstä. Stipendin saajan valitsee Uudenmaan Yrittäjien hallitus lähetettyjen ehdotusten perusteella. Stipendin saajaa voi vuosittain ehdottaa kuka tahansa. Ehdotus tulee perustella seikkaperäisesti ja vapaamuotoisesti tuoden esiin, mitä ehdotettava henkilö/taho on tehnyt ja saanut aikaan sekä toiminnan laajuus.

Tänä vuonna Kirkkonummen Yrittäjät ry:n hallitus päätti ehdottaa stipendin saajaksi Veikkolan koulun rehtoria, Jussi Romsia. Ehdotuksessaan hallitus totesi mm. "Jussi Roms on innostava, aktiivinen ja positiivinen oppilaiden ohjaaja. Hänen ansiokseen voidaan pitkälti nähdä yrittäjyyskasvatus-kurssien menestys." Kirkkonummi valittiin vuoden 2018 pikkuyrittäjämäisimmäksi kunnaksi, Veikkolan koulu on ollut kokeilemassa ja käynnistämässä Pikkuyrittäjät -konseptia jo varhaisessa vaiheessa - Jussi Romsilla on ollut tässä kehityksessä suuri osuus. Kirkkonummen Yrittäjät ry on myös tehnyt paljon yhteistyötä Veikkolan koulun kanssa yrittäjyyskasvatusasioissa.

Jussi Roms kiitti tässä yhteydessä omaa henkilökuntaansa sekä Nuori Yrittäjyys (NY) yhdistystä, joka toimittaa erilaisia materiaaleja yrittäjyyskasvatuksen tueksi.

Romsin mukaan nykyinen trendi opetuksessa on sitä, että katsotaan koulusta ulospäin ja kehittyminen tapahtuu eri tahojen kanssa yhteistyössä yhdessä maailmaa katsoen. Yksi koulun tehtävästä on rakentaa toimivaa, sujuvaa, luotettavaa ja ennakoivaa yhteiskuntaa.

Jussi Roms

Onnittelemme Jussia hyvästä työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa!


Yrittäjät-logo  

Kirkkonummen Yrittäjät ry – Kyrkslätts Företagare r.f. on kirkkonummelaisten yrittäjien verkosto. Yhdistys on Suomen Yrittäjät ry:n paikallisyhdistys. Kirkkonummen Yrittäjät järjestää säännöllisesti koulutuksia, tapahtumia ja teemailtoja ajankohtaisista aiheista sekä auttaa yrityksiä verkostoitumaan. Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä kunnan kanssa parantaakseen yritysten toiminnan edellytyksiä Kirkkonummella ja on mukana koululaisten yrittäjyyskasvatuksessa.


Nuori yrittäyys -logo

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on voittoa tavoittelematon yhdistys. Tuemme yrittäjyyskasvatusta, jossa tavoitteemme on saada nuoret tunnistamaan ja hyödyntämään omat kykynsä – tekemällä oppien. Tarjoamme 7–25-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta.

 YES-verkoston logo

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista kouluttamalla opettajia, kehittämällä koulutusta, rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä ja tarjoamalla materiaaleja opetukseen.

YES mun maailma