Uudenmaan liitto: Kuulutus Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaavan voimaantulosta

05.10.2018 10:26

Kategoria: Kuulutukset

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen 

KUULUTUS UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

ÖSTERSUNDOMIN ALUEEN MAAKUNTAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

 

Östersundomin alueen maakuntakaava on osa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa. Kaava-alueeseen kuuluu alueita Helsingin ja Vantaan kaupungeista sekä Sipoon kunnasta. Kaavassa käsitellään kaikki keskeiset maankäyttömuodot. Kaavan aikatähtäin on vuodessa 2035. Östersundomin aluetta lukuun ottamatta on 2. vaihemaakuntakaava saanut lainvoiman vuonna 2016.

 


Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 17.9.2018 (§ 168) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan maakuntavaltuuston 12.6.2018 (§ 19) hyväksymän Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tulee voimaan koko maakuntakaava-alueella.

 

Lisätietoa kaavasta on saatavilla Uudenmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa uudenmaanliitto.fi/ostersundom

 

 

UUDENMAAN LIITTO

Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Sähköposti: toimisto@uudenmaanliitto.fi www.uudenmaanliitto.fi

Puhelin: (09) 4767 411