Uudenmaan ELY-keskus on antanut 9. päivänä helmikuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi

12.02.2018 14:48

Kategoria: Kuulutukset

Dnro UUDELY/1388/2018                                        

 

KUULUTUS

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9. päivänä helmikuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Kirkkonummen kunnalle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Hankaintie 1, Kirkkonummi. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi ja internet-sivulla www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.

 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 12. päivänä maaliskuuta 2018. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

 

 

Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 2018

 

UUDENMAAN ELY-KESKUS