Uudenmaan Ely-keskuksen kuulutuksesta ilmoittaminen, Mt 110 (Turuntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Veikkola-Kolmiranta, Kirkkonummi, Tiesuunnitelma

05.09.2022 12:50

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus

UUDELY/12352/2020

Mt 110 (Turuntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Veikkola – Kolmiranta, Kirkkonummi, Tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 5.9.2022 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 5.9.2022 – 5.10.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, Anna Elf,
puhelin 0295 021 395, sähköposti anna.elf@ely-keskus.fi.

Kirkkonummen kunta, Hannu Ruhanen,
puhelin 040 126 9866, sähköposti hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi.