Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta, Prysmian Group Finland Oy

19.11.2019 11:50

Kategoria: Kuulutukset

K U U L U T U S 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 15. päivänä marraskuuta 2019 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta. Päätös koskee  ruoppaus- ja meriläjityshanketta Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kuntien alueella.

Hankkeesta vastaava: Prysmian Group Finland Oy

Päätös on nähtävillä Internetissä www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa.


Helsingissä 15. päivänä marraskuuta 2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus