Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 6. päivänä heinäkuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi

06.07.2018 13:44

Kategoria: Kuulutukset

Dnro UUDELY/6750/2018                                        

 

KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 6. päivänä heinäkuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Kirkkonummen kunnalle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Masalantie 346, 02430 Kirkkonummi. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.


Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Kirkkonummen kunnan kirjaamossa, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi ja internet-sivulla www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.


Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 6. päivänä elokuuta 2018. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

 

Helsingissä 6. päivänä heinäkuuta 2018


UUDENMAAN ELY-KESKUS