Uuden pääkirjaston rakennustyömaan sääsuojien pudottamiset aiheuttavat äkillistä melua — Kevyenliikenteenväylä voi olla hetkellisesti suljettuna

04.02.2020 11:22

Kategoria: Kirjasto Tontit ja rakentaminen Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen uuden pääkirjaston, Fyyrin, rakennustyöt ovat edenneet niin, että nyt on vuorossa rakennuksen sääsuojien poistaminen. Työt alkavat tällä viikolla ja jatkuvat maaliskuun alkuun viikolle 10 asti. Suuret sääsuojapressut pudotetaan rakennuksen katolta alas, ja se saattaa aiheuttaa lähiympäristöön voimakkaita hetkellisiä paukahduksen ääniä.

Työt aloitetaan nyt helmikuun alussa viikolla 6 kirjastorakennuksen itä- eli kirkonpuoleiselta sivulta. Sääsuojien pudotustyöt pyritään toteuttamaan purkusuunnitelman mukaisesti niin, että työssä pitäydytään koko ajan työmaa-alueella. Kuitenkin tuuliolosuhteiden äkillisesti muuttuessa työmaan välittömässä läheisyydessä oleva kapea Pappilanmäen kevyenliikenteenväylä kirjastorakennuksen ja kirkon muurin välissä saatetaan joutua sulkemaan hetkellisesti. Tällöin kevyt liikenne ohjataan Kinttupolun kautta kirjastorakennuksen länsipuolelta torille.

Muiden rakennuksen sääsuojien pudotustyöt aiheuttavat myös hetkellisiä meluhaittoja, mutta eivät aiheuta muutoksia kulkemiseen kevyen liikenteen väylillä.

Kirjaston sääsuojien purkaminen