Työterveyshuolto

Työnantajan tulee tehdä sopimus avustajan lakisääteisestä ja ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta Suomen Terveystalo Oy:n kanssa (1.1.2014 alkaen). Mikäli työnantaja toimittaa kunnalle myös valtakirjan työterveyshuollon KELA-korvauksia varten, laskuttaa Terveystalo kustannukset suoraan Kirkkonummen kunnalta.

Lakisääteisten, kunnan korvaamien terveyspalvelujen piiriin kuuluvat työpaikan terveysvaarojen selvittäminen (työpaikkaselvitys), työterveyden toimintasuunnitelma, työterveystapaamiset ja -kartoitukset (sisältäen avustajan työhöntulotarkastuksen), neuvonta ja ohjaus, raportointi ja seuranta sekä työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuranta, työssä selviytymisen edistäminen, kuntoutusneuvonta ja kuntoutukseen ohjaaminen. Sairaanhoito ei kuulu lakisääteisen työterveyshuollon piiriin, joten sairaustapauksissa avustajat käyttävät valitsemiaan terveyspalveluita omakustanteisesti. Mikäli sairaus on työperäinen tai työajalla tapahtuu tapaturma, voi hoito tapahtua Terveystalolla tai muussa hoitolaitoksessa ja kustannukset kuuluvat Pohjolan vakuutuksen piiriin (ks. Vakuutukset).