Työtä vailla olevien terveystarkastukset Kirkkonummen kunnassa

Työtä vailla oleva kuntalainen on oikeutettu maksuttomaan terveystarkastukseen.

Terveystarkastusta suositellaan tehtäväksi heti työttömyyden alkuvaiheessa, mutta pidempään työtä vailla olevilla on sama mahdollisuus olemassa. Terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja, joka myös varaa ajan tarkastukseen. Tarvittaessa tutkittava ohjataan omalääkärin, kuntoutuslääkärin tai muun asiantuntijan vastaanotolle.

Terveystarkastuksessa terveysriskit kartoitetaan ja annetaan terveysneuvontaa sekä tehdään alustava työkykyarvio. Tavoitteena on myös kaikin toimin tukea ja edesauttaa työhön palaamista. Terveystarkastuksen jälkeen tutkittava saa terveydenhuollon asiantuntijan arvion terveydentilastaan sekä työ– ja toimintakyvystään. Tarvittaessa laaditaan hoito– ja tai kuntoutussuunnitelma. Tarkastus on kestoltaan noin tunnin mittainen.

Kuntalainen voi hakeutua terveystarkastukseen TE–toimiston, sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, TYP–palvelun tai Työllistymisyksikkö Toimarin kautta. Kuntalainen voi myös itse varata ajan terveystarkastukseen numerosta 040 1269 753, arkisin klo 9 - 15. Terveystarkastukset tehdään Toimarissa Masalassa, osoitteessa Hvittorpintie 6.

 

Palvelu perustuu terveydenhuoltolakiin 1326/2010, 13 §.

Kansalaiset
Työ ja työttömyys
kuntoutus / sosiaalinen kuntoutus (kuntoutus)