Työtä vailla olevien terveystarkastukset

Työtä vailla olevalla kuntalaisella on oikeus kohdennettuun terveystarkastukseen.

Terveystarkastuksissa selvitetään henkilön työkykyä, työllistymiseen liittyviä mahdollisia terveydellisiä esteitä sekä edellytyksiä työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen.

Terveystarkastuksiin henkilö voi hakeutua TE-toimiston, sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, TYP-palvelun tai kuntouttavan työtoiminnan kautta.

Lähettävä taho tekee tarkastuksesta lähetteen, joka toimitetaan eri terveysasemille nimetyille terveydenhoitajille. Terveydenhoitajat kutsuvat tarkastukseen, jonka seurauksena yhteisen arvion mukaan varataan aika omalääkärille omalle terveysasemalle sekä tarpeen mukaan kuntoutuslääkärille.

Terveydentilasta saadun tuloksen perusteella henkilö ohjataan joko aktivointiin ja kuntouttavaan työtoimintaan, muuhun työllistymistä edistävään toimintaan tai lääkärin ohjeiden mukaan jatkotutkimuksiin.

Kansalaiset
Työ ja työttömyys
257
kuntoutus / sosiaalinen kuntoutus (kuntoutus)