Työsopimus

Työnantaja tekee avustajan kanssa kirjallisen työsopimuksen Kirkkonummen kunnan sopimuspohjalle. Sopimuksessa määritellään työtehtävät, työaika, palkkaus ym. työsuhteen keskeiset ehdot.

Työsopimuksesta tehdään kolme samansisältöistä kappaletta: yksi työnantajalle, yksi työntekijälle ja yksi Kirkkonummen kunnan vammaispalveluihin.

Työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. Mikäli työnantaja on liittynyt Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n (HETA) jäseneksi, sovelletaan työsuhteeseen lisäksi HETA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto ry:n (JHL) välistä työehtosopimusta.

Työsopimus (pdf)

Työsopimuksen täyttöohje (pdf)