Työnantajana avustajalle

Kirkkonummella henkilökohtainen apu järjestetään ensisijaisesti ns. työnantajamallin mukaisesti. Työnantajamallissa avustajan työnantajana toimii yleensä avustettava henkilö itse. Alaikäisen avustettavan puolesta työnantajana toimii hänen huoltajansa. Tällöin työnantaja hankkii avustajansa itse ja voi näin päättää, kuka ja millainen työntekijä on hänelle sopiva. Henkilökohtaisen avustajan työhön ei vaadita erityistä koulutusta tai työkokemusta. Avustajana voi siis toimia kuka tahansa työhön soveltuva henkilö, ei kuitenkaan pääsääntöisesti työnantajan lähiomainen.  Työnantaja määrittelee myös itse avustajan työajat ja työtehtävät sekä vastaa työnantajalle kuuluvista lakisääteisistä velvoitteista. Kirkkonummen kunnassa avustajan palkanmaksu ja lakisääteiset vakuutukset hoidetaan työnantajan puolesta tämän toimitettua tarvittavat asiakirjat. Avustajan rekrytoinnissa ja muissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa työnantaja voi pyytää ohjausta vammaispalveluiden sosiaaliohjaajalta.

Lomakkeita ja lisätietoja:

Henkilökohtaisen avun ohje

Työsopimus

Palkanmaksu

Työterveyshuolto

Vakuutukset

Työvuorosuunnitelma

Tuntilista

Tuntilistan täyttöohje

Henkilökohtaisen avun työtuntilista enintään 4 käyntiä vuorokaudessa, kuukauden 1.-15. päivät

Henkilökohtaisen avun työtuntilista enintään 4 käyntiä vuorokaudessa, kuukauden 16.-31. päivät

Ohje sairauspoissaolojen merkintään


Ilmoitus muutoksista 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Assistentti-info
HETA-liitto 
Kynnys ry