Työllistämisen järjestelytuki yrityksille ja yhteisöille 2021

15.02.2021 16:00

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunta ilmoittaa työllistämisen järjestelytuen haettavaksi 15.2. - 31.5.2021. Järjestelytukea voi hakea yritys tai yhteisö, joka palkkaa työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen kirkkonummelaisen työnhakijan, joka on saanut vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai joka on ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta. Tukea ei kuitenkaan myönnetä kunnille, kuntayhtymille, kaupungeille tai valtiolle eikä myöskään yksityistaloudelle, perheelle tai yksityiselle henkilölle. 

Järjestelytukea voi hakea työsuhteeseen, joka alkaa aikavälillä 1.1. - 31.12.2021. Järjestelytukea voidaan myöntää 6 - 12 kuukauden ajalle. Työsuhteen tai oppisopimuksen tulee kestää vähintään 6 - 8,5 kuukautta riippuen siitä, onko TE-toimisto myöntänyt palkkatukea. Järjestelytuen suuruus on enintään 500 euroa kuukaudessa. Palkattavan henkilön työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa. Oppisopimuskoulutuksessa työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. 

Tuki on tarkoitettu palkkauksesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, esim.  rekrytointi-, ohjaus-, perehdytys-, työväline- ja työtilakustannuksiin, kun kyseessä on työnantaja, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa (kuten yritykset). 

Tuki voidaan myöntää osaksi palkkauskustannuksia, kun kyseessä on työnantaja, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa (kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat). Tällöin edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Järjestelytuki ei saa yhdessä muiden palkkauskustannuksiin myönnettyjen tukien kanssa ylittää valtiontukien enimmäismäärää, eli 100 % palkkauskustannuksista. Järjestelytuen määrää vähennetään ylimenevältä osalta, jolloin järjestelytuen määrä saattaa olla alle 500 euroa kuukaudessa. 

Järjestelytukea myönnetään harkinnanvaraisesti, hakemisjärjestyksessä ja määrärahan puitteissa. 

Järjestelytukea haetaan sähköisellä verkkolomakkeella, joka löytyy kunnan verkkosivuilta. Hakemus liitteineen tulee jättää 31.5.2021 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida. 

Hakuohjeet ja -lomake: www.kirkkonummi.fi/jarjestelytuki 

Kunnanhallituksen kuntakehitysjaoston toimivaltaan kuuluu päättää työllisyysasioista (Hallintosääntö § 45).
Järjestelytuen käyttöönotosta on päätetty kuntakehitysjaostossa 19.1.2021 § 7. 

Lisätietoja kuntakehityspäällikkö Susanna Hyvärinen tai työllisyyskoordinaattori Johanna Andelmin-Inkinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi / tyollisyys@kirkkonummi.fi sekä Kirkkonummen kunnan verkkosivut www.kirkkonummi.fi/jarjestelytuki