Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnan tarkoituksena on tukea itsenäistä elämän hallintaa, osallistumista, toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Toimintaa ohjaa asiakkaan vaikuttamismahdollisuus ja itsemääräämisoikeus toiminnan suunnittelussa sekä toiminnan kehittäminen työ – ja päivätoiminnan laatukriteereiden mukaiseksi.

Työtoiminnassa asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus toimintaan joka sisältää mm.  alihankintatyötä, kierrätystä ja työharjoitteluita yksin tai ryhmässä. Asiakkaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toiminta on tavoitteellista asiakkaan vahvuudet ja kiinnostus huomioiden. Työelämään suuntaaville asiakkaille tarjotaan mahdollisuus myös valmennukseen jossa työvalmentaja ja työtoiminnan ohjaaja kartoittavat yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisen tuen tarpeen ennen työhön siirtymistä.

Työvalmentajan tuella asiakkailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin työtehtäviin myös tavallisilla työpaikoilla.

Päivätoiminnan asiakkaat ovat seniori ikäisiä ja/tai arjessa enemmän tukea tarvitsevia kehitysvammaisia.  Päivätoiminta tarjoaa mahdollisuuden kiireettömään yhdessäoloon sekä erilaisiin virikkeellisiin toimintoihin asiakkaan omat vahvuudet ja toiveet yksilöllisesti huomioiden. Asiakkaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Päivätoiminnassa on mahdollisuus myös lepoon päivän aikana.

Aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettua työ – ja päivätoimintaa järjestetään ensisijaisesti  Kirkkonummen työkeskuksessa sekä työkeskuksen ohjauksessa tuettuna työnä tavallisilla työpaikoilla.

Kansalaiset, Vammaiset
Sosiaalipalvelut - Kehitysvammahuolto
iltapäivätoiminta / kehitysvammaisten iltapäivätoiminta, aamupäivätoiminta / kehitysvammaisten aamupäivätoiminta

Kirkkonummen työkeskus

Hietapellontie 7

02400 Kirkkonummi

ma - to klo 8.00 - 15.45

pe klo 8.00 - 15.00


Puhelinasioinnit

Palveluvastaava

050 5774760


Työvalmentaja

040 1269781


Työtoiminta

040 1269468

040 1269470

040 1269469

040 1269926

Ilmoitukset poissaoloista:

040 1269468


Päivätoiminta

040 1269141