Työ- ja loma-ajat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Tavallisimmat koulujen loma-ajat tuovat muutoksia myös varhaiskasvatuksen aukioloihin. Syyslomalla, joulun aikaan, talvilomaviikolla ja kesäaikana (kesä-, heinä- ja elokuu) kunnalliset päiväkodit ovat avoinna niin, että ryhmät ja/ tai toisiaan lähellä olevat päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Loma-ajoista tiedotetaan erikseen ja tehdään huoltajille kyselyjä hoidon tarpeesta. Esiopetusta ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa ei kyseisinä aikoina järjestetä. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi, jolloin lasten hoito järjestetään varahoitopaikassa. Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksista.

Päiväkodit

Kesäkuussa pieniä yksiköitä ja päiväkotien lapsiryhmiä saatetaan yhdistellä (toimintaa ns. supistetaan hoidon tarvetta vastaavaksi).
Heinäkuussa toiminta keskitetään yhteen päiväkotiin/palvelualue.
Toimintaa voidaan supistaa hoidon tarpeen mukaisesti muulloinkin kuin loma-aikoina, jos tilanne sitä vaatii.
 

Esiopetus

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018-2019:

Syyslukukausi keskiviikko 8.8.2018 - perjantai 21.12.2018

Syysloma lauantai 13.10.2018 - sunnuntai 21.10.2018
Vapaapäivä perjantai 7.12.2018 
Joululoma lauantai 22.12.2018 - sunnuntai 6.1.2019

Kevätlukukausi maanantai 7.1.2019 - perjantai 31.5.2019

Hiihtoloma lauantai 16.2.2019 - sunnuntai 24.2.2019

Esikouluopetus seuraa koulujen työ- ja loma-aikoja, paitsi viimeinen työpäivä on perjantai 31.5.2019.

 

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019 - 2020:

Syyslukukausi 8.8.2019–20.12.2019

Syysloma 14.-20.10.2019
Joululoma 23.12.2019–6.1.2020

Kevätlukukausi 7.1.2020–30.5.2020

Hiihtoloma 17.-23.2.2020

Esikouluopetus seuraa koulujen työ- ja loma-aikoja, paitsi viimeinen työpäivä on perjantai 29.5.2020

Asukaspuistot

Heinäkuussa avoinna 1 asukaspuisto.

Kerhot

Kerhot noudattavat esiopetuksen työ- ja loma-aikoja.