Turvapuhelin

Turvapuhelin on luotettava tapa tukea itsenäistä ja turvallista asumista omassa kodissa.

Turvapuhelin toimii kodin sisätiloissa. Turvapuhelimen hälytyspainike kulkee näppärästi ranteessa tai roikkuu nauhassa kaulassa ja sen kanssa voi käydä suihkussa. 

Hälytyspainiketta painamalla avautuu turvapuhelimen kautta puheyhteys hälytyspäivystykseen, jossa ammattitaitoiset päivystäjät neuvovat ja auttavat turvapuhelinasiakkaita 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Päivystäjät määrittelevät avuntarpeen ja sen kiireellisyyden asiakkaalta saatujen tapahtumatietojen ja asiakkaan terveystietojen sekä hälytyshistorian pohjalta. Tarvittaessa paikalle lähetetään auttamaan turvapalvelupäivystäjä tai muu etukäteen määritelty auttajataho.

Turvapuhelinpalvelu tuotetaan osittain ostopalveluna. AddSecure toimittaa laitteet ja vastaa turvapuhelinhälytyksiin. Kotihoito suorittaa AddSecuren hälytyskeskuksen arvioimat avustuskäynnit. Turvapuhelinpalvelut myönnetään asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Turvapuhelinpalvelun myöntämisperusteena määräävimpänä tekijänä on turvallisen kotona asumisen tukeminen. Turvapuhelinpalvelu on tulosidonnainen. Turvapuhelimen asennuskäynti maksaa 55€/kerta asiakkaalle ja kuukausittainen veloitus 25€/kk, lisäksi operaattorin perimä kuukausimaksu. Alle 1400€ bruttotulot/kk yksinasuvat tai pariskunnat alle 1800€ bruttotulot/kk hälytyskäynnit ovat ilmaisia, jos tulorajat ylittyvät hälytyskäynnit maksavat 30€/kerta. Myönnetty tukipalvelu kirjataan asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kansalaiset, Ikäihmiset
Sosiaalipalvelut - Vanhusten palvelut
sosiaalipalvelut / kotipalvelut

Lisätietoja


Seniorilinja

p. 040-1269 900