Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 22.1.2018 hyväksynyt malminetsintälupaa koskevan hakemuksen

22.01.2018 15:27

Kategoria: Kuulutukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 22.1.2018 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen:

 

Hakija:
Benita Junni
Alueen nimi:
Kilppbrottet
Lupatunnus:
ML2016:0079
Alueen sijainti ja koko:
Kirkkonummi, 88,11 ha
 

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

 

Päätös on nähtävillä Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki), Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (käyntiosoite; Valtakatu 2, Rovaniemi) ja Tukesin kotisivulla (www.tukes.fi/malminetsinta) sekä Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla.

 

 

                             Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Esa Tuominen puh. 029 5052 018

 

 

                             Kuulutettu 22.1.2018

 

                             Pidetään nähtävänä 22.2.2018 asti