Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 10059/03.01/2022: Hakemus nestekaasulaitteiston rakentamiselle

16.01.2023 15:29

Kategoria: Kuulutukset

Tukes
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kuulutus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 10059/03.01/2022

Asian kuvaus: Hakemus nestekaasulaitteistoin rakentamiselle
Hakija: Saint-Gobain Finland Oy, y-tunnus 0951555-3
Sijainti: Ojangontie 23, PL 44, 02401  Kirkkonummi
Sovelletut säädökset:
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

Pääasiallinen sisältö:
Saint-Gobain Finland Oy:n Kirkkonummen tehtaalla  valmistetaan kipsipohjaisia rakennuslevyjä. Tehtaan energialähteenä on käytetty maakaasua. Osa energiatarpeesta korvataan nestekaasulla, jonka vuoksi tehtaalle asennetaan nestekaasulaitteisto. Nestekaasua varastoidaan tehtaalla jatkossa enintään 120 m3 yhdessä tai kahdessa maanalaisessa/maapeitteisessä säiliössä. Neste- ja maakaasun lisäksi tehtaan merkittävimmät kemikaalit ovat polttoöljy ja raakavaahto. Lisäksi tehtaalla on käytössä pienempiä määriä muita tuotannossa tarvittavia kemikaaleja.

Asiakirjojen nähtävilläolo:
Asiakirjat ovat nähtävänä
Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset
17.02.2023 saakka.

Mielipiteet ja muistutukset:
Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää viimeistään 24.2.2023 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 10059/03.01/2022.

Huomioitavaa:
Hakemus ja kuulutus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 11.1.2023.  Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: Sara Lax, +358 295 052 122, etunimi.sukunimi@tukes.fi