Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 24.3.2021: Päätös malminetsintälupaa koskevasta hakemuksesta, Klippbrottet

24.03.2021 15:14

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.3.2021 hylännyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen: 

Hakija: Benita Junni
Alueen nimi: Klippbrottet
Lupatunnus: ML2016:0079
Alueen sijainti ja koko: Kirkkonummi, 88,11 ha 

Päätökseen saa kaivoslain 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 37 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. 

Päätös on nähtävillä Tukesin kotisivulla https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset.

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Esa Tuominen puh. 029 5052 018 

Kuulutettu 24.3.2021

Pidetään nähtävänä 30.4.2021 asti