Tulevat muutokset varhaiskasvatuksessa 2021

15.01.2021 11:35

Kategoria: Varhaiskasvatus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020, § 114 päättänyt, että

  • kotihoidon tuen kuntalisästä luovutaan 1.3.2021 alkaen,
  • 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus päättyy 31.7.2021 ja
  • varhaiskasvatuksen kerhotoiminta päättyy 1.6.2021.

Asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen – monen perheen asiakasmaksu alenee

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tällöin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 %. Tämä tulee vaikuttamaan useiden perheiden asiakasmaksuja alentavasti.

Tarkemmin Asiakasmaksuista tiedotetaan tarkemmin maalis-huhtikuussa sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen jälkeen.

Voit arvioida perheesi varhaiskasvatusmaksuja 1.8.2021 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaa antavan maksulaskurin avulla https://minedu.fi/maksulaskuri

Kirkkonummen majakkalogo