Jokirinteen oppimiskeskus

Alustava arvio aikataulusta:

  • SR-urakkakilpailu 8/2017
  • Rakentaminen 2018-2021