Tukihenkilötoiminta

Vammaispalvelun tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistyötä. Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee tukea sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Sitä voidaan myöntää myös itsenäistymisen ja kehityksen tukemiseksi. Tavoitteena on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia osallistua mm. harrastus toimintaan ja vapaa-ajanviettoon. Tukihenkilö voi olla apuna esim. ostoksilla, asioinnissa, harrastuksissa tai olla keskustelu- ja ulkoiluseurana. Asiakkaan on itse löydettävä itselleen tukihenkilö. 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä arvioi yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa tukihenkilötoiminnan tarvetta ja tekee päätöksen tukitoiminnan myöntämisestä. Mikäli arvioinnin yhteydessä ilmenee tukihenkilötoiminnan luonteen vuoksi tarvetta kulukorvauksille ja/tai kilometrikorvauksille, kirjataan tämä tarve päätökseen.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tapaa tukihenkilön ja tekee yhdessä tuettavan ja tukihenkilön kanssa sopimuksen. Tuettavan ja tukihenkilön tapaamiset tapahtuvat 1-4 kertaa kuukaudessa. Kuukausittainen tuntimäärä on pääsääntöisesti enintään 8 tuntia.

Korvaukset

Tukihenkilöiden korvaukset maksetaan jälkikäteen toimitettujen tapaamisraporttien perusteella. Raportit toimitetaan kolmen kuukauden välein, jolloin myös korvaukset maksetaan kolmen kuukauden välein. Palkkio ja kulukorvaus ovat veronalaista tuloa.

Tukihenkilöpalkkio on 30 euroa/kerta

- maksetaan raportoitujen tapaamiskertojen mukaan

Kulukorvaukset on 25 euroa/kerta

- raporttiin kirjataan, mikäli tapaamisien yhteydessä on syntynyt kuluja

- erillisiä tositteita kulujen syntymisestä ei tarvitse raportoinnin yhteydessä esittää

Kilometrikorvaukset

- kilometrikorvauksia maksetaan ainoastaan tuettavan henkilön kanssa tehdyistä matkoista

- matkat tapaamisiin on tukihenkilön itsensä kustannettava

Raportit toimitetaan tuettavan henkilön sosiaalityöntekijälle, joka antaa tarvittaessa myös lisätietoja.

Osoite: Kirkkonummen kunta/Vammaispalvelut, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Tukihenkilötoiminnan raportointi

Kilometrikorvaukset

Puhelin: 09 29671 (vaihde)

puhelinajat ma ja to klo 10-11

Tukihenkilötoiminnan vastuuhenkilö:

puh. 050 577 4955