Yritystontit

Päivitetty / uppdaterad 1.8.2019


Strömsbyn yritys- ja teollisuustontit

Strömsbyn yritystoiminnan alue sijaitsee noin 6 km kuntakeskuksesta Upinniementietä etelään. Strömsby soveltuu hyvin yrityksille, jotka tarvitsevat tuotanto- ja varastotiloja. Tonttien kaavamääräys on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) tai teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Suurin sallittu kerrosluku on II.

Vapaat tontit:

Tontti
Osoite
(linkki karttapalveluun)
Pinta-ala
m2
Rakennus-tehokkuus e Rakennus-oikeus k-m2 Kaava-määräys Myyntihinta
Vuokra
per vuosi
K4216 T1 Ojangonkaari 22 7867 0,30 2360 TY 122 017 € 7 321,02 €
K4216 T3 Ojangontie 27 6237 0,30 1871 TY  96 736 € 5 804,16 €

Korttelin 4216 tontit 1 ja 3 kartalla
Korttelin 4216 tontit 1 ja 3 ilmakuvassa

Asemakaavakartta ja -määräykset

Kauppa- ja vuokrausehdot

Tontti luovutetaan määräalana, ja ostaja/vuokraaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista. Rakentamisvelvoite on vähintään 50% viiden vuoden kuluessa. Muutoin ks. Kiilakallion kauppa- ja vuokrausehdot alla.Perälänjärven yritystontit

Perälänjärven yritystontit sijaitsevat Veikkolassa Perälänjärven asemakaava-alueella. Tonttien kaavamääräys on toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Suurin sallittu kerrosluku on II. Kerrosalasta enintään 10% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Tontit ovat liitettävissä kunnan vesihuoltoverkostoon.

Kunta ottaa vastaan vapaamuotoisia tarjouksia.

Vapaat tontit:

Tontti
(linkki pdf-karttaan)
Osoite
(linkki karttapalveluun)
Pinta-ala
m2
Rakennus-tehokkuus e
Rakennusoikeus
k-m2
K212 T4 Napparintie 9 5506 0,40 2202
K215 T2 Napparintie 14 6238 0,30 1871
K215 T3 Napparintie 16 4700 0,30 1410
K215 T4 Napparintie 12 3610 0,30 1083


Asemakaavakartta ja -määräykset

Tonttien tasaussuunnitelma

Kunta on laatinut tonttien tasaussuunnitelman, jota tontin ostajan/vuokraajan tulee kauppa-/vuokrausehtojen mukaan noudattaa tonttien rakentamisessa. Suunnitelmasta voidaan poiketa, mikäli rakentajalla on erityinen syy toteuttaa tontin tasaus suunnitelmasta poiketen. Suunnitelman mukaan tonteilla korttelin 212 tontilla 4 ja korttelin 215 tonteilla 1 ja 4 louhinta-/tasaustarve on vähäisempi. Korttelin 215 tonteilla 2 ja 3 louhintatarve on suurempi.

Yritystontin louhinta on mahdollista rakennuslupapäätöksen perusteella. Tonteilta irrotettu louhe voi olla mahdollista murskata tontilla, mikäli louhinta ja murskaus kestää alle 50 päivää. Tällöin murskauksesta tulee tehdä meluilmoitus 30 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnan kanssa on mahdollista neuvotella väliaikainen maanvuokrasopimus murskeen säilyttämiseen tarvittavasta alueesta tonttien lähistöllä.

Tonttien tasaussuunnitelmat/asemapiirrokset

Tonttien leikkaukset

Kauppa- ja vuokrausehdot

Ks. Kiilakallion kauppa- ja vuokrausehdot alla.Kiilakallion yritystontit

Kiilakallion yritystontit sijaitsevat Jorvaksessa LM Ericssonin vieressä Länsiväylän (kantatie 51) tuntumassa.
Tonttien kaavamääräys on toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Rakennustehokkuus on e=0,40 ja suurin sallittu kerrosluku on III.


Ei vapaita tontteja

Asemakaavakartta
Asemakaavamääräykset


Hulevesien viivyttäminen ja tulvareitit tonteilla on toteutettava kunnan laatiman suunnitelman mukaisesti.

Kiilakallion hulevesien käsittely

Kauppa- ja vuokrausehdot

Tontit myydään tai vuokrataan kunnan käyttämillä vakioehdoilla, joita ovat mm.

  • Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupasta tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 60% asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Kunta voi perustellusta syystä myöntää lisäaikaa rakentamisvelvoitteelle.
  • Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana edelleen ilman kunnan antamaa suostumusta.
  • Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista mukaan lukien mahdollisista louhinnoista ja tarvittavista tonttien täytöistä.
  • Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti vuokra-aikana. Kunta määrittää kauppahinnan erikseen ostohetken markkinahinnan perusteella.
  • Kunta perii kiinteistöltä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaiset vesihuollon liittymämaksut.

Kiilakallion kauppakirjamalli
Kiilakallion vuokrasopimusmalliVapaamuotoiset hakemukset voi toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@kirkkonummi.fi tai Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi