Yritystontit


Strömsbyn yritys- ja teollisuustontit

Strömsbyn yritystoiminnan alue sijaitsee noin 6 km kuntakeskuksesta Upinniementietä etelään. Strömsby soveltuu hyvin yrityksille, jotka tarvitsevat tuotanto- ja varastotiloja. Tonttien kaavamääräys on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) tai teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Suurin sallittu kerrosluku on II.

Vapaat tontit:

Tontti
Osoite
(linkki karttapalveluun)
Pinta-ala
m2
Rakennus-tehokkuus e Rakennus-oikeus k-m2 Kaava-määräys Myyntihinta
Vuokra
per vuosi
K4216 T1 Ojangonkaari 22 7867 0,30 2360 TY 122 017 € 7 321,02 €
K4216 T3 Ojangontie 27 6237 0,30 1871 TY  96 736 € 5 804,16 €

Korttelin 4216 tontit 1 ja 3, ote kanta- ja tonttikartoista (pdf)
Korttelin 4216 tontit 1 ja 3, ilmakuva 2019 (pdf)

Strömsbyn asemakaavakartta ja -määräykset (pdf)


Strömsbyn tonttien kauppa- ja vuokrausehdot

Tontit myydään tai vuokrataan kunnan käyttämillä vakioehdoilla, joita ovat mm.

  • Tontille on rakennettava viiden vuoden kuluessa kaupasta tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 50% asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Kunta voi painavasta syystä myöntää lisäaikaa rakentamisvelvoitteelle.
  • Ostaja tai vuokraaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista.
  • Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana edelleen ilman kunnan antamaa kirjallista suostumusta.
  • Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista mukaan lukien mahdollisista louhinnoista ja tarvittavista tonttien täytöistä.
  • Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti vuokra-aikana. Kunta määrittää kauppahinnan erikseen ostohetken markkinahinnan perusteella.
  • Kunta perii kiinteistöltä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaiset vesihuollon liittymämaksut.Perälänjärven yritystontit

Perälänjärven yritystontit sijaitsevat Veikkolassa Perälänjärven asemakaava-alueella. Tonttien kaavamääräys on toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Suurin sallittu kerrosluku on II. Kerrosalasta enintään 10% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Tontit ovat liitettävissä kunnan vesihuoltoverkostoon.

Kunta ottaa tonteista vastaan vapaamuotoisia maanvuokraustarjouksia.

Tonttien varaustilanne:

Tontti
(linkki pdf-karttoihin)
Osoite
(linkki karttapalveluun)
Pinta-ala
m2
Rakennus-tehokkuus e
Rakennusoikeus
k-m2
Varaustilanne
K215 T4 Napparintie 12 3609 0,30 1083 Vapaa
K212 T4 Napparintie 9 5505 0,40 2202 Vapaa


Peräläjärven asemakaavakartta ja -määräykset (pdf)


Tonttien tasaussuunnitelma

Kunta on laatinut tonttien tasaussuunnitelman, jota tontin vuokraajan tulee vuokrausehtojen mukaan noudattaa tonttien rakentamisessa. Suunnitelmasta voidaan poiketa, mikäli rakentajalla on erityinen syy toteuttaa tontin tasaus suunnitelmasta poiketen. Suunnitelman mukaan tonteilla korttelin 212 tontilla 4 ja korttelin 215 tonteilla 1 ja 4 louhinta-/tasaustarve on vähäisempi. Korttelin 215 muilla tonteilla louhintatarve on suurempi.

Yritystontin louhinta on mahdollista rakennuslupapäätöksen perusteella. Tonteilta irrotettu louhe voi olla mahdollista murskata tontilla, mikäli louhinta ja murskaus kestää alle 50 päivää. Tällöin murskauksesta tulee tehdä meluilmoitus 30 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnan kanssa on mahdollista neuvotella väliaikainen maanvuokrasopimus murskeen säilyttämiseen tarvittavasta alueesta tonttien lähistöllä.

Tonttien tasaussuunnitelmat/asemapiirrokset (pdf)

Tonttien leikkaukset (pdf)


Perälänjärven tonttien vuokrausehdot

Tontit voidaan vuokrata maanvuokrasopimuksella, joka on voimassa 31.12.2060 asti. Vuosivuokra määräytyy 6 % mukaan tontin pääoma-arvosta.

Tontit vuokrataan kunnan käyttämillä vakioehdoilla, joita ovat mm.

  • Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupasta tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 60% asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Kunta voi painavasta syystä myöntää lisäaikaa rakentamisvelvoitteelle.
  • Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana edelleen ilman kunnan antamaa kirjallista suostumusta.
  • Vuokraaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista mukaan lukien mahdollisista louhinnoista ja tarvittavista tonttien täytöistä.
  • Kunta perii kiinteistöltä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaiset vesihuollon liittymismaksut.
Vapaamuotoiset hakemukset voi toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@kirkkonummi.fi tai Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi