Yritystontit

Päivitetty / uppdaterad 24.6.2019

Kiilakallion yritystontit

Kirkkonummen kunta tarjoaa Kiilakallion alueelta tontteja yritysten tarpeisiin.

Kiilakallion yritystontit sijaitsevat Jorvaksessa LM Ericssonin vieressä Länsiväylän (kantatie 51) tuntumassa.
Tonttien kaavamääräys on toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Rakennustehokkuus on e=0,40 ja suurin sallittu kerrosluku on III.

Alla taulukoissa on osoitteen kohdalla linkki kunnan karttapalveluun. Tontin kohdalla on linkki kanta-/tonttikartalle (pdf).

Osoite
(linkki karttapalveluun)
Tontti
(linkki pdf-karttaan)
Pinta-ala
m2
Rakennus-oikeus
k-m2
Myyntihinta
Vuokra
per vuosi
Tilanne
Kiilatie 4 K3041 T1 3964 1586 Myyty
Kiilatie 6 K3041 T2 3348 1339 Myyty
Kiilatie 8 K3041 T3 3348 1339 Vuokrattu
Kiilatie 10 K3041 T4 5952 2381 Vuokrattu
Kiilatie 12 K3041 T5 7358 2943 Myyty
Kiilatie 3 K3042 T4 4945 1978 Myyty
Kiilatie 5 K3042 T5 3876 1550 Vuokrattu
Kiilatie 7 K3042 T6 3500 1400 Myyty
Kiilatie 9 K3042 T7 3000 1200 Vuokrattu
Kiilatie 13 K3041 T11 3500 1400 Vuokrattu
Kiilatie 15 K3041 T10 5664 2266 Vuokrattu
Kiilatie 14 K3041 T6 9819 3928 333 880 € 20 032,80 € Myyntipäätös
Kiilatie 19 K3041 T7 6484 2594 Vuokrattu

Asemakaavakartta
Asemakaavamääräykset


Hulevesien viivyttäminen ja tulvareitit tonteilla on toteutettava kunnan laatiman suunnitelman mukaisesti.

Kiilakallion hulevesien käsittely

Kauppa- ja vuokrausehdot

Tontit myydään tai vuokrataan kunnan käyttämillä vakioehdoilla, joita ovat mm.

  • Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupasta tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 60% asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Kunta voi perustellusta syystä myöntää lisäaikaa rakentamisvelvoitteelle.
  • Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana edelleen ilman kunnan antamaa suostumusta.
  • Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista mukaan lukien mahdollisista louhinnoista ja tarvittavista tonttien täytöistä.
  • Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti vuokra-aikana. Kunta määrittää kauppahinnan erikseen ostohetken markkinahinnan perusteella.
  • Kunta perii kiinteistöltä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaiset vesihuollon liittymämaksut.

Kiilakallion kauppakirjamalli
Kiilakallion vuokrasopimusmalliPerälänjärven yritystontit

Perälänjärven yritystontit sijaitsevat Veikkolassa Perälänjärven asemakaava-alueella. Tonttien kaavamääräys on toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Suurin sallittu kerrosluku on II. Kerrosalasta enintään 10% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Tontit ovat liitettävissä kunnan vesihuoltoverkostoon.

Kunta ottaa vastaan vapaamuotoisia tarjouksia. Vapaat tontit:

Tontti
(linkki pdf-karttaan)
Osoite
(linkki karttapalveluun)
Pinta-ala
m2
Rakennus-tehokkuus e
Rakennusoikeus
k-m2
K212 T4 Napparintie 9 5506 0,40 2202
K215 T2 Napparintie 14 6238 0,30 1871
K215 T3 Napparintie 16 4700 0,30 1410
K215 T4 Napparintie 12 3610 0,30 1083


Asemakaavakartta ja -määräykset

Tonttien tasaussuunnitelma

Kunta on laatinut tonttien tasaussuunnitelman, jota tontin ostajan/vuokraajan tulee kauppa-/vuokrausehtojen mukaan noudattaa tonttien rakentamisessa. Suunnitelmasta voidaan poiketa, mikäli rakentajalla on erityinen syy toteuttaa tontin tasaus suunnitelmasta poiketen. Suunnitelman mukaan tonteilla korttelin 212 tontilla 4 ja korttelin 215 tonteilla 1 ja 4 louhinta-/tasaustarve on vähäisempi. Korttelin 215 tonteilla 2 ja 3 louhintatarve on suurempi.

Yritystontin louhinta on mahdollista rakennuslupapäätöksen perusteella. Tonteilta irrotettu louhe voi olla mahdollista murskata tontilla, mikäli louhinta ja murskaus kestää alle 50 päivää. Tällöin murskauksesta tulee tehdä meluilmoitus 30 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnan kanssa on mahdollista neuvotella väliaikainen maanvuokrasopimus murskeen säilyttämiseen tarvittavasta alueesta tonttien lähistöllä.

Tonttien tasaussuunnitelmat/asemapiirrokset

Tonttien leikkaukset

Kauppa- ja vuokrausehdot

Ks. Kiilakallion kauppa- ja vuokrausehdot yllä.Strömsbyn yritys- ja teollisuustontit

Strömsbyn yritystoiminnan alue sijaitsee noin 6 km kuntakeskuksesta Upinniementietä etelään. Strömsby soveltuu hyvin yrityksille, jotka tarvitsevat tuotanto- ja varastotiloja. Tonttien kaavamääräys on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) tai teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Suurin sallittu kerrosluku on II. Vapaat tontit:

Tontti
Osoite
(linkki karttapalveluun)
Pinta-ala
m2
Rakennus-tehokkuus e Rakennus-oikeus k-m2 Kaava-määräys Myyntihinta
Vuokra
per vuosi
K4216 T1 Ojangonkaari 22 7867 0,30 2360 TY 122 017 € 7 321,02 €
K4216 T3 Ojangontie 27 6237 0,30 1871 TY  96 736 € 5 804,16 €

Korttelin 4216 tontit 1 ja 3 kartalla
Korttelin 4216 tontit 1 ja 3 ilmakuvassa

Asemakaavakartta ja -määräykset

Kauppa- ja vuokrausehdot

Tontti luovutetaan määräalana, ja ostaja/vuokraaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista.
Rakentamisvelvoite on vähintään 50% viiden vuoden kuluessa. Muutoin ks. Kiilakallion kauppa- ja vuokrausehdot yllä.Vapaamuotoiset hakemukset voi toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@kirkkonummi.fi tai Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi