Tinanpuiston tontinluovutuskilpailu

Kilpailu on päättynyt

Kirkkonummen kunta myy 10.8.–13.10.2017 järjestettävällä avoimella ostotarjouskilpailulla neljä Masalan keskustan läheisyydessä Tinanpuiston asemakaava-alueella sijaitsevaa asuinkerrostalotonttia, määräosat niitä palvelevasta pysäköintitontista sekä liikerakennustontin ja pysäköintilaitokselle varatun tontin. Torin äärelle toteutetaan maamerkiksi tornitalo.

Asuinkerrostalotonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 8 350 k-m2, josta 300 k-m2 tulee käyttää myymälätiloja varten. Liikerakennustontilla on varsinaista rakennusoikeutta 2 250 k-m2 ja pysäköintilaitokselle varatulla tontilla 5 250 k-m2.

Tontit myydään kolmena eri tonttikokonaisuutena. Kilpailussa tarjotaan kerrosneliömetrihintoja. Tehtyjen ostotarjousten perusteella kunta myy kunkin tonttikokonaisuuden hyväksytyn korkeimman tonttikokonaisuuden hinnan tarjonneelle ostajalle. Ostotarjouspyynnön sisällöstä ja kilpailun säännöistä kerrotaan tarkemmin kilpailuohjelmassa.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset kunkin tonttikokonaisuuden osalta erikseen.

Tontinluovutuskilpailun ohjelma (pdf)

Ladattava pohjakartta (dwg)

Ladattava tonttikartta (dwg)

Vastauksia esitettyihin kysymyksiin (pdf)