Tolsanjärven asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä

14.02.2020 09:50

Kategoria: Kuulutukset

Tolsanjärven asemakaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 17.2. – 20.3.2020 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2. 

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/nahtavana-nyt 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 

Vastaava suunnittelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi, puh. 09 2967 2533, puhelinaika: ma-pe 9.00 - 11.00. 

Asukastilaisuus
Pidetään tiistaina 3.3.2020 klo 18.00 – 20.00 Kirkkonummen kunnantalossa, Kirkkonummi-salissa, Ervastintie 2. Sisäänkäynti Haagatorin puoleisen sivuoven kautta klo 17.45 – 18.15. 

Kirkkonummella 14.2.2020
Yhdyskuntatekniikan lautakunta