Tolsanjärven asemakaavan laatiminen vireille

07.06.2019 15:00

Kategoria: Kuulutukset

Suunnittelualue sijaitsee Tolsassa Länsiväylän eteläpuolella, Tolsan aseman välittömässä läheisyydessä. Alue rajautuu pohjoisessa Rantarataan, etelässä Peuramaan hiihtokeskukseen, idässä Porkkalantiehen ja lännessä Peuramaalta Jerikonmäkeen vievään hiihtolatuun. Kaava-alue on kooltaan n. 250 ha josta kunta omistaa n. 19 ha.

 

Asemakaavan tavoitteena on tehostaa Tolsan asemanseudun lähialueen maankäyttöä sekä täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta uusilla pientalovaltaisilla asuinkortteleilla sekä yrityskortteleilla. Tavoitteena on myös pientalotonttien kaavoittaminen kunnan omistamille maille.

 

Tolsanjärven osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille ja julkaistu kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/14100-tolsanjarvi

 

Vastaava suunnittelija:       kaavoitusteknikko Mikael Pettersson

s-posti:                                mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

puh:                                    09 2967 2533 (klo 9-11)

 

Kirkkonummella 7.6.2019 

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut