Toimintaterapia

Toimintaterapia tarjoaa apua selviytymiskeinojen löytämiseen arjessa silloin, kun sairaus, vamma tai ikääntyminen heikentää toimintakykyä.

Aikuisten toimintaterapia 

Toimintaterapian tarkoituksena on tuoda apua arkeen niin, että asiakas toimintakyvyn rajoituksistaan huolimatta löytää keinot huolehtia itsestään, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tehdä työtä tai opiskella ja viettää vapaa-aikaa.

Toimintaterapiaan pääsee lääkärin, kotihoidon, sosiaalityöntekijän tai fysioterapeutin ohjaamana. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä soittamalla toimintaterapeutille.

Aikuisten toimintaterapia sijaitsee terveyskeskuksen alakerrassa hammashuollon käytävän päässä.

Näin palvelemme

Esimerkkejä aikuisten toimintaterapiapalveluista:

  • Toimintakyvyn arvioiminen
  • Apuvälinetarpeen arvioiminen
  • Asunnonmuutostyötarpeen arvioiminen (katso myös https://www.kirkkonummi.fi/vammaispalvelut)
  • Asioimiseen ja kotielämään liittyvien toimintojen arvioiminen
  • Toimintakokonaisuuksien hallinnan edistäminen esimerkiksi itsestä huolehtimisen, kodinhoidon, harrastusten tai asioinnin
  • Eri toimintavalmiuksien harjoittaminen kuten esimerkiksi hienomotoriikan, hahmottamisen tai muistin
  • Tehdasvalmistettujen rannetukien sovitus ja lainaus esim. rannekanavaoireyhtymään
  • Yksilöllisesti valmistetut käsiortoosit joko omana toimintana tai ostopalveluna valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen luovutusperusteiden mukaisesti
  • Kotikuntoutuksen tarpeen arvioiminen sekä kuntoutussuunnitelman ja kotiharjoitteiden laatiminen
  • Yläraajan kuntoutusryhmät niille, joilla on toimintakyvyn ongelmia

Lasten toimintaterapia 

Lasten toimintaterapeuttiin voi ottaa yhteyttä, kun kotona, neuvolassa, päivähoidossa tai koulussa herää huoli lapsen kehityksestä tai arjessa selviytymisestä. Toimintaterapeutin tekemässä arvioinnissa kartoitetaan erilaisten testien ja leikkien avulla lapsen liikuntataitoja, kädentaitoja, näönvaraista hahmottamista sekä aistitoimintoja. Lisäksi havainnoidaan mm. keskittymistä ja vuorovaikutusta.

Toimintaterapeutti ohjaa vanhempia sekä päiväkotien ja koulujen henkilökuntaa lapsen kanssa toimimisessa. Yhteistyössä suunnitellaan arjen sujumista sekä taitojen kehittymistä edistäviä tukikeinoja. Tarvittaessa voidaan järjestää myös kuntoutusta kehityksen tukemiseksi.

Lasten toimintaterapeutin vastaanotolle voi hakeutua ammattihenkilökunnan suosituksesta tai omasta aloitteesta, lähetettä ei tarvita. Käynnit ovat maksuttomia. Lasten toimintaterapia sijaitsee terveyskeskuksen toisessa kerroksessa.

Kansalaiset
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus
hoitomenetelmät / toimintaterapia (hoitomenetelmät)

Palvelemme teitä uusissa tiloissa Hyvinvointikeskuksessa, Jokiniityntie 2, 2krs

02400 Kirkkonummi.

.

Vastaanotto

Vastaanottojen sijainti

Kirkkonummen hyvinvointikeskus

Jokiniityntie 2, 2.krs.

02400 Kirkkonummi

 

Ajanvaraus ja tiedustelut

Aikuisten toimintaterapeutit:

Runa Kraemer

050 365 5433 

Catrine Flythström

040 1269 870

 

Lasten toimintaterapeutit:

Jennifer Rajainmäki

040 1269818

(Keskusta)

Annette Saaristo 

040 126 9858

(Veikkola)

 Heidi Granlund

050 577 4944 

(Masala)