Toimintaterapia

Toimintaterapia tarjoaa apua selviytymiskeinojen löytämiseen arjessa silloin, kun sairaus, vamma tai ikääntyminen heikentää toimintakykyä.

Suomessa ja maailmalla leviävän koronaviruksen leviämisen estämiseksi pidämme toimintaterapiassa tapaamisia mahdollisimman paljon etätyövälineiden ja puhelimen välityksellä.

Asiakkaat voivat olla yhteydessä toimintaterapiaan liittyvissä asioissa oman alueen toimintaterapeuttiin mahdollisen puhelin- tai etäohjauksen saamiseksi. Sovitusti käyntejä voi olla myös vastaanotolla.

Aikuisten toimintaterapia 

Terapian avulla voidaan edistää toimintakyvyn palautumista ja kehittymistä sekä etsiä käytännön keinoja selviytyä itsestä huolehtimisesta, arkiaskareista tai työstä. Toimintaterapeutti auttaa turvallista ja itsenäistä toimintaa edistävien apuvälineiden löytymisessä sekä asunnonmuutostöiden suunnittelussa.

Toimintaterapeutin vastaanotolle hakeudutaan yleensä lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Yhteyttä voi ottaa myös ilman lähetettä. Käynnit ovat maksuttomia.

Lasten toimintaterapia 

Lasten toimintaterapeuttiin voi ottaa yhteyttä, kun kotona, neuvolassa, päivähoidossa tai koulussa herää huoli lapsen kehityksestä tai arjessa selviytymisestä. Toimintaterapeutin tekemässä arvioinnissa kartoitetaan erilaisten testien ja leikkien avulla lapsen liikuntataitoja, kädentaitoja, näönvaraista hahmottamista sekä aistitoimintoja. Lisäksi havainnoidaan mm. keskittymistä ja vuorovaikutusta.

Toimintaterapeutti ohjaa vanhempia sekä päiväkotien ja koulujen henkilökuntaa lapsen kanssa toimimisessa. Yhteistyössä suunnitellaan arjen sujumista sekä taitojen kehittymistä edistäviä tukikeinoja. Tarvittaessa voidaan järjestää myös kuntoutusta kehityksen tukemiseksi.

Lasten toimintaterapeutin vastaanotolle voi hakeutua ammattihenkilökunnan suosituksesta tai omasta aloitteesta, lähetettä ei tarvita. Käynnit ovat maksuttomia.

Kansalaiset
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus
hoitomenetelmät / toimintaterapia (hoitomenetelmät)

Vastaanotto

Kirkkonummen sosiaali- ja terveyskeskus

Virkatie 1

02400 Kirkkonummi


Ajanvaraus ja tiedustelut

Aikuisten toimintaterapeutit

.
Runa Kraemer

 050 365 5433 

   

Satu Mäki-Hakola

 040 1269 870

.

 

Lasten toimintaterapeutit

.

Catrine Flythström

 040 126 9818

 (Veikkola)

   

Annette Saaristo 

 040 126 9858

 (Keskusta)

   

Heidi Granlund

 050 577 4944 

 (Masala)