Toimintaohje nuorten (13–18 vuotiaiden) ohjaamisesta päihde- ja mielenterveyspalveluiden tuen ja hoidon piiriin

Vuoden 2016 alusta astui voimaan päivitetty toimintaohje kirkkonummelaisen nuoren (13–18 vuotiaan) ohjaamisesta päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Tavoitteena on tukea ja hoitaa Kirkkonummelaisia nuoria kotikunnassaan ja tuottaa palvelut mahdollisimman lähellä. Lisäksi tavoitteena on kontrolloidumpi palveluun ohjaus, jossa alkuarviointi tehdään yhdessä Nuorten hyvinvointiaseman ja päihdepalveluiden työntekijän sekä asiakkaan kanssa. Nuorten hyvinvointiaseman ja päihdepalveluiden työntekijä tekevät jatkossa hoidontarpeen arvion, jonka seurauksena asiakkuus joko jatkuu Nuorten hyvinvointiasemalla, Päihdepalveluissa tai sovitusti yhteistapaamisin tai mahdollisesti maksusitoumuksella esim. Espoon nuorisoasemalla. Espoon nuorisoasemalle ja mahdollisiin muihin ostopalveluina ostettaviin palveluihin tulee aina saada maksusitoumus Päihdepalveluista ennen kuin asiakas voi siirtyä kyseiseen palveluun. Ostopalveluiden osalta seurantaa tullaan tehostamaan.

Tammikuun alusta Kirkkonummelaiset nuoret, joilla on ihmissuhteisiin, elämänhallintaan, mielialaan tai päihteiden käyttöön liittyviä vaikeuksia tai ongelmia, mihin tarvitaan apua, voivat ottaa yhteyttä tai heidät tulee ohjata ottamaan yhteyttä joko Nuorten hyvinvointiasemalle tai Päihdepalveluihin osoitteeseen Virkatie 1, B-ovi, 1. krs, 02400 Kirkkonummi.

Nuori, nuoren vanhemmat tai hänestä huolissaan oleva taho voivat ottaa yhteyttä Nuorten hyvinvointiasemalle tai Päihdepalveluihin. Neuvontapuhelimen numero Nuorten hyvinvointiasemalle on: 040 7728124. Neuvontapuhelimen soittoajat ovat: maanantai, tiistai, torstai ja perjantai klo: 10:00 – 11:00 ja keskiviikkoisin klo: 13:00 – 14:00.

Päihdepalveluiden päivystysnumero on: 050 4140979. Päivystysnumeron soittoajat ovat: maanantai, keskiviikko, ja perjantai klo: 09:00 – 15:00, tiistaisin ja torstaisin klo: 14:00 – 17:30 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo: 09:00 – 11:00.

Muina aikoina voi jättää teksti- tai puheviestin. Puhelimeen jätettyihin yhteydenottopyyntöihin vastataan arkisin noin vuorokauden kuluessa.