Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, joissa käytetään orgaanisia liuottimia. Rekisteröinnin yhteydessä varmistetaan, että toiminnassa noudatetaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla.

Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi.

Yritykset ja yhteisöt, Kansainvälistyvät yritykset, Kotimarkkinoilla toimivat yritykset, Suomeen ulkomailta tulevat yrittäjät, Suuryritykset, Työnantajat
Ympäristö - Ympäristöilmoitukset ja luvat
Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla,Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto,Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön tuotanto,Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa,Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista,Sähkön tuotanto ydinvoimalla,Huoltamotoiminta,Pesulapalvelut yrityksille,Pesulapalvelut kotitalouksille,Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus,Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
toisenlaiseksi muuttaminen / rekisteröinti