Toimielimet

Sivustoa ollaan päivittämässä toimielinten osalta (valtuustokausi 2021-2025)

Lautakunnat ovat kunnanvaltuuston nimeämiä luottamushenkilöelimiä. Niiden tehtävänä on johtaa ja kehittää alaistaan toimintaa ja vastata palvelujen tuloksellisesta järjestämistä. Lautakunnan tehtävänä on myös seurata ja arvioida palvelujen vaikuttavuutta ja varata asukkaille ja käyttäjille mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.  

Kirkkonummen kunnassa on neljä asiantuntijalautakuntaa:

  • perusturvalautakunta,
  • sivistys- ja vapaa-aikalautakunta,
  • yhdyskuntatekniikan lautakunta sekä
  • rakennus- ja ympäristölautakunta.

Niiden lisäksi on kuusi jaostoa. Lisäksi kunnassa on Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta.

Toimielinten toimivallasta määrätään kunnan hallintosäännössä.

Jäsenet ja varajäsenet

Luottamushenkilöt käyttävät tehtävää hoitaessaan kunnan virallista sähköpostiosoitetta. Se on muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi. Luottamushenkilöiden yhteystiedot julkaistaan kunnan verkkosivulla, mikäli luottamushenkilö on antanut siihen suostumuksensa.   

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksia koskevaa rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilöt ilmoittavat sidonnaisuutensa sähköisellä perustieto- ja sidonnaisuuslomakkeella.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta on lisätietoa Kuntaliiton verkkosivulla.