Toimielimet

Lautakunnat ovat kunnanvaltuuston nimeämiä luottamushenkilöelimiä. Niiden tehtävänä on johtaa ja kehittää alaistaan toimintaa ja vastata palvelujen tuloksellisesta järjestämistä. Lautakunnan tehtävänä on myös seurata ja arvioida palvelujen vaikuttavuutta ja varata asukkaille ja käyttäjille mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.  

Kirkkonummen kunnassa on kahdeksan asiantuntijalautakuntaa:

  • perusturvalautakunta
  • sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
  • suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta
  • ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta
  • yhdyskuntatekniikan lautakunta
  • toimitilapalvelujen lautakunta
  • palvelutuotannon lautakunta
  • rakennus- ja ympäristölautakunta

Niiden lisäksi on kaksi jaostoa. Lisäksi kunnassa on Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta.

Toimielinten toimivallasta määrätään kunnan hallintosäännössä.

Jäsenet ja varajäsenet

Luottamushenkilöt käyttävät tehtävää hoitaessaan kunnan virallista sähköpostiosoitetta. Se on muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi. Luottamushenkilöiden yhteystiedot julkaistaan kunnan verkkosivulla, mikäli luottamushenkilö on antanut siihen suostumuksensa.   

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksia koskevaa rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilöt ilmoittavat sidonnaisuutensa sähköisellä perustieto- ja sidonnaisuuslomakkeella.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta on lisätietoa Kuntaliiton verkkosivulla.