Toimet ikäihmisten suojaamiseksi koronavirustilanteessa

17.03.2020 15:13

Kategoria: Seniorit Koronatilanne Perusturva

Ikäihmiset ovat koronaviruksen suurin riskiryhmä, ja sen vuoksi ikäihmisten suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota.

Huomattavin muutos ikäihmisten elämään ainakin seuraavan kuukauden ajan on se, että 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden tulee pysytellä mahdollisuuksien mukaan kotosalla ja välttää lähikontakteja muihin ihmisiin.

Kunta pyrkii suojaamaan ikäihmisiä kaikin mahdollisin tavoin, ja sen vuoksi kunnan tarjoamiin palveluihin tehdään joitain muutoksia. Muutoksilla pyritään välttämään ikäihmisten altistamista lähikontakteille ja siten saamasta tartuntaa.

Neuvontapalvelut (Seniorilinja 040 1269 900) hoidetaan ainoastaan puhelimitse. Seniorilinjan puoleen voi kääntyä myös tilanteissa, joissa ruokakauppa-asioiden hoito ei onnistu itse kaupasta tilaamalla tai omaisten tai naapurien avun turvin.

Ikäihmisten päivätoiminta sekä perjantai- ja keskiviikkokahvilat on peruttu toistaiseksi. Muistipoliklinikan toiminta muuttuu lähipäivinä puhelinkontaktiksi. Lyhytaikaishoidon (intervallit) sijaan suositaan pääasiassa kotihoitoa tai pidempiaikaista yhtäjaksoista ympärivuorokautista hoitoa.

Omaisten ja ystävien vierailut on kielletty Volskodissa, Lehmuskartanossa ja Palvelutalossa. Poikkeuksia voidaan tehdä saattohoito- ja muiden kriittisesti sairaiden kohdalla erikseen henkilökunnan kanssa neuvotellen.

Kotihoito palvelee nykyisiä asiakkaitaan kuten tähänkin asti ja uusia asiakkaita otetaan palvelun piiriin voimassa olevien kotihoidon kriteerien mukaan.

Kiireettömille ajanvarauskäynneille terveyskeskukseen ikäihmisten ei tulisi enää saapua. Ajanvarauksen voi siirtää tai perua tai muuttaa asioinniksi puhelimitse soittamalla ajanvarausnumeroon.  Kiireellinen hoito toki turvataan kaikille. Kiirevastaanotolla on 18.3 alkaen erillinen odotustila hengitystieinfektiopotilaille, näin muiden oireiden ja sairauksien vuoksi hoidettavien riski tartunnoille minimoidaan.

Nämä toimet perustuvat valtioneuvoston 16.3. tekemiin linjauksiin, joilla pyritään tasoittamaan tulevaa koronaviruksen epidemiahuippua siten, että terveydenhuollon ja koko yhteiskunnan toiminta olisi turvattu lähikuukausina.  

majakka