Töihin ja harjoitteluun varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatukseen töihin

Kirkkonummen kunnan avoimet työpaikat ilmoitetaan Kuntarekry.fi -palvelussa. Avoimet virat ilmoitetaan myös kunnan ilmoitustaululla kunnantalon 1. kerroksessa, Ervastintie 2.

Virkojen ja toimien hakemukset pyydetään tekemään kuntarekryn kautta tai osoitteella Kirkkonummen kirjaamo, avoimen viran tai toimen nimi, PL 20, 02401 Kirkkonummi

Lähihoitajan ja lastentarhanopettajan sijaisuuksia päivähoidossa

Haemme sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia sairausloma- ja vuosilomasijaisia varhaiskasvatukseen ensisijaisesti kuntarekryn sijaisrekisterin kautta. Ilmoittaudu sijaisrekisteriin kuntarekryn sivuilla. Lisätietoa sijaisuuksista päiväkodin johtajilta.

Kiinnostaako harjoittelupaikka varhaiskasvatuksessa?

Kirkkonummen varhaiskasvatus tarjoaa korkeakoulujen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille monia mahdollisuuksia työpaikalla tapahtuvaan harjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Opintoihin sisältyvä harjoittelu

Mikäli olet kiinnostunut harjoittelupaikasta Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa, niin ota yhteyttä suoraan päiväkotiin tai asukaspuistoon ja sovi yksikön vetäjän kanssa harjoittelusta.

Tutkimuslupa

Varhaiskasvatuksen alueella tehtävistä tutkimuksista ja opinnäytetöistä tulee tehdä tutkimuslupahakemus. Hakemus on hyvä täyttää mahdollisimman tarkasti – tarvittaessa voimme pyytää mahdollisia tarkennuksia.

Tutkimussuunnitelmassa kiinnitämme huomiota tutkimuksen suorittamistapaan ja tutkimuseettisiin näkökulmiin. Meitä kiinnostaa myös kuinka paljon tutkimukseen osallistuminen vie aikaa työntekijöiltämme. Opiskelijan oppilaitos vastaa varsinaisesta tutkimuksen sisällön ohjaamisesta.

Liitteeksi tarvitaan vähintään tutkimussuunnitelma, lisäksi voi mukaan liittää esimerkiksi mahdollisen kyselykaavakkeen. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi eettisten näkökohtien huomiointi ja vanhemmilta tarvittavat luvat.

Harjoitteluun liittyvät suppeat tehtävät / harjoitukset

Opiskelijoiden työelämäharjoitteluun kuuluu erilaisia pienimuotoisia havainnointitehtäviä. Näistä ei haeta tutkimuslupaa, mutta huoltajilta on pyydettävä lupa ja kerrottava riittävän selvästi, mistä on kyse. Opiskelijan on tehtävä itse esittely/kyselykirje huoltajille.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävänä on seurata opiskelijoita ja heidän työskentelyään, jotta se täyttää yleiset kasvatukseen liittyvät eettiset seikat.

TET-harjoittelu

Työelämään tutustumisen eli TET-harjoittelun tavoitteena on antaa nuorille tietoa ja hiukan kokemusta työelämästä. Varhaiskasvatus tarjoaa tulevaisuuttaan suunnitteleville nuorille mahdollisuuksia tehdä kuntatyötä päiväkodeissa ja asukaspuistoissa. Mikäli olet kiinnostunut työelämään tutustumisjaksosta Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa, niin ota yhteyttä suoraan päiväkotiin tai asukaspuistoon ja sovi yksikön vetäjän kanssa TET-jaksostasi.

Oppisopimus

Oppisopimuspaikasta kannattaa kysyä varhaiskasvatuksen esimiehiltä suoraan päiväkodeista ja asukaspuistoista.

Lisätietoja sähköpostitse:
suomenkielinen varhaiskasvatus:
suunnittelija Tarja Kotamäki

ruotsinkielinen varhaiskasvatus:
päivähoitopäällikkö Margot Flinck (sijainen Christina Broman 27.1.2019 saakka)

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi