Timlärare med klassläraruppgifter Winellska skolan, bildnings- och fritidstjänster i Kyrkslätts kommun, svensk utbildning, jobbnyckel 252753

07.10.2019 11:07

Kategoria: Kuulutukset

Timlärare med klassläraruppgifter Winellska skolan

Bildnings- och fritidstjänster i Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning

Jobbnyckel 252753

 

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

 

Svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som timlärare med klassläraruppgifter i Winellska skolan för tiden 22.10. - 31.7.2019

 

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Den som anställs skall uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd efter godtagbart intyg från Kyrkslätts kommuns företagshälsovård och straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

 

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

 

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi. Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun/registraturen, Svensk utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 22.10.2019 klo 12.00.

 

 

Winellska skolan, rektor Kristiina Koli, tfn 040 126 9693, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

 

Arbetet börjar: 22.10.2019 - 31.7.2020

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.