Tilapäiset muutokset perusturvapalveluiden palvelutarjonnassa

13.03.2020 14:59

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Perusturva

Perusturvapalveluiden palvelut toimivat pääosin normaalisti. Toimintaan tehdään kuitenkin koronavirustilanteesta johtuen seuraavia muutoksia:  

Ikäihmisten hyvinvointipalvelut


-Ympärivuorokautisissa yksiköissä ei oteta vastaan vierailijoita muuta kuin erikseen sopimalla työntekijöiden kanssa. 

-Ikäihmisten päivätoiminta on tauolla alkaen 16.3.2020. Kotihoito lisää käyntejä niiden kanssa, jotka eivät pääse päivätoimintaan.

-Perjantai- ja keskiviikkokahvila ovat kiinni 13.3.2020 alkaen.

-Jalkaklubin aloitusta siirretään siten, että se ei aloita vielä huhtikuussa vaan myöhemmin.

-Intervallijaksot perutaan niiltä osin kuin se mahdollista.

-Seniorilinja palvelee pelkästään puhelimitse toistaiseksi.

-Kaikilta muilta osin ikäihmisten palvelut jatkuvat normaalisti.

Toimintakyvyn tukipalvelut

-Fysio- ja toimintaterapian ryhmätoiminnat perutaan toistaiseksi. Ryhmiin osallistujat ovat pääosin ikäihmisiä.

-Työkeskuksen, Luotsin ja Ankkurin osalta suositellaan asiakkaille kotiin jäämistä, jos se on heidän toimintakykynsä huomioiden mahdollista.

-Kaikilta muilta osin toimintakyvyn tukipalveluiden toiminnat jatkuvat normaalisti.

Terveyspalvelut

-Synnytysvalmennuksia ja ryhmäneuvoloita ei järjestetä 16.3.2020 alkaen toistaiseksi.

-Adhd-strategiaryhmän toiminta siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

-Vastaanottotoiminnan elintapaohjausryhmiä ei järjestetä 16.3.2020 alkaen toistaiseksi.

-Mikäli palveluntarve jatkossa olennaisesti kasvaa tai resursseissa tulee sairastumisten vuoksi olennaisia puutoksia, joudutaan priorisoimaan kiireellistä hoitoa tarvitsevien hoito. Kiireettömiä palveluita voidaan joutua rajoittamaan kaikissa terveyspalveluissa ml. neuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhoito sekä suun terveydenhoitoa.

Sosiaalipalvelut


-Kotikäyntejä vähennetään.

-Kaikilta muilta osin sosiaalipalvelujen toiminta jatkuu normaalisti.

Majakkalogo