Tilapäiset muutokset Kirkkonummen perusturvapalveluiden palvelutarjonnassa 17.3.

17.03.2020 15:39

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Perusturva

Perusturvapalveluiden palvelut toimivat pääosin normaalisti. Toimintaan on tehty kuitenkin koronavirustilanteesta johtuen seuraavia muutoksia:  

Ikäihmisten hyvinvointipalvelut

- Omaisten ja ystävien vierailut on kielletty Volskodissa, Lehmuskartanossa ja Palvelutalossa.  Poikkeuksia voidaan tehdä saattohoito- ja muiden kriittisesti sairaiden kohdalla erikseen henkilökunnan kanssa neuvotellen.

- Ikäihmisten päivätoiminta on tauolla. Kotihoito lisää käyntejä päivätoiminta-asiakkaiden luokse.

- Perjantai- ja keskiviikkokahvila ovat kiinni toistaiseksi

- Jalkaklubin aloitus siirtyy huhtikuusta myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

- Intervallijaksot perutaan niiltä osin kuin se mahdollista. Niiden sijaan tarjotaan tarvittaessa kotihoitoa tai pidempiaikaista ympärivuorokautista hoitoa

- Seniorilinja palvelee pelkästään puhelimitse toistaiseksi.

- Muistipoliklinikka muuttuu lähipäivinä puhelinkontakteiksi.

- Kaikilta muilta osin ikäihmisten palvelut jatkuvat normaalisti.

Toimintakyvyn tukipalvelut

- Terapiapalveluiden (fysio-, toiminta- ja puheterapia) asiakastyötä sekä mielenterveyspalveluiden, päihdepalveluiden, vammaispalvelun, Ohjaamon ja työllistymisyksikön asiakastyötä on supistettu. Asiakkaita kontaktoidaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. 

- Kaikki toimintakyvyn ryhmät on peruttu sekä työ- ja päivätoimintaa (Luotsi, Ankkuri ja kehitysvammaisten työkeskus) supistettu. Ankkurin ja Luotsin työ- ja päivätoiminnoissa asiakkaita kontaktoidaan tarvittaessa puhelimitse. Kehitysvammaisten työkeskuksen asiakkaat, joiden hoitoa ei ole mahdollista muulla tavalla järjestää, hoidetaan työkeskuksessa.

- Apuvälinepalveluissa hoidetaan kiireelliset toimeksiannot. Kuntouttavan työtoiminnan KotiToimari-Palvelut (ateria- ja kauppapalvelu) hoidetaan työntekijöiden voimin.

- Henkilökohtaisen avun palveluntuottajille on lähetetty ohjeistus vain välttämättömän avun toteuttamisesta. 

Terveyspalvelut

- Synnytysvalmennuksia ja ryhmäneuvoloita ei järjestetä toistaiseksi.

- Adhd-strategiaryhmän toiminta siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

- Vastaanottotoiminnan elintapaohjausryhmiä ei järjestetä toistaiseksi.

- Hoitajien kiireettömiä aikoja on peruttu.

- Mikäli palveluntarve jatkossa olennaisesti kasvaa tai resursseissa tulee sairastumisten vuoksi olennaisia puutoksia, joudutaan priorisoimaan kiireellistä hoitoa tarvitsevien hoito. Kiireettömiä palveluita voidaan joutua rajoittamaan kaikissa terveyspalveluissa ml. neuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhoito sekä suun terveydenhoito.

Sosiaalipalvelut

- Vertaisryhmä toiminnot keskeytetty toistaiseksi

-  Matalan kynnyksen maahanmuuttajatyön infot keskeytetty toistaiseksi

- Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia kotiin vietäviä palveluita on supistettu. Perheille annettu tiedoksi väliaikainen päivystysnumero puh: 050 588 0990, josta saa kiireellistä apua. Lisäksi toiminnassa lapsiperheiden päivystysnumero puh: 040 573 9193. Välttämätön lastensuojelutyö hoidetaan.

majakka