Tilapäinen hoito

Tilapäinen varhaiskasvatus kunnallisissa päiväkodeissa.

Tilapäinen varhaiskasvatus on tarkoitettu perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä varhaiskasvatusta. Se on hyvä keino saada kotihoidossa oleville varhaiskasvatusikäisille lapsille hoitoa muun muassa asioiden hoitamisen ajaksi. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi käyttää enintään viitenä päivänä kalenterikuukaudessa. Palvelun hinta on 30€/ lapsi/ hoitopäivä.

Tilapäistä varhaiskasvatusta on mahdollista saada kaikista kunnallisista päiväkodeista, jos niissä on tilaa. Tilapäivänen varhaiskasvatus on aina satunnaista ja tilapäistä, sitä ei voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan päiväkotien johtajilta

Tilapäinen varhaiskasvatus ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen ja kuntalisään.

Sopimus tilapäisestä varhaiskasvatuksesta

Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Lasten päivähoito
päivähoito / lasten päivähoito