Tikut taskuun ja järki käteen

25.05.2018 14:31

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Maasto on pitkään jatkuneen kuivan ja lämpimän kelin vuoksi nyt erittäin kuivaa ja syttymisherkkää. Lähes koko Suomessa on voimassa metsäpalovaroitus mikä pelastuslain mukaan tarkoittaa, että nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää. Avotulella tarkoitetaan myös esimerkiksi kertakäyttögrillejä ja muuta tulenkäyttöä, josta tuli voi levitä maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Pelastuslaitokset kehottavat kaikkia kansalaisia huolehtimaan maastopalojen ennaltaehkäisystä.

”Avotulta ei saa sytyttää ja jokaisen tulee toimia niin, ettei tulipalon vaaraa synny. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kansallispuistoissa ei saa nuotiopaikoilla sytyttää tulta, ainoastaan tupien ja keittokatosten hormillisiin tulisijoihin voi tehdä tulen. Kotipihassa voi grillata ainoastaan grillillä, joka on eristetty maapohjasta ja josta tuli ei voi levitä kipinöinnin kautta. Mikäli tulitöitä, kuten hitsausta tai rälläköintiä joutuu tekemään, on huolehdittava, että paikalla on asianmukainen alkusammutuskalusto”, toteaa palopäällikkö Heikki Kervinen. Hän muistuttaa myös, että tulitikut ja sytyttimet tulee pitää pois lasten ulottuvilta, lähes sata paloa vuosittain syttyy lasten tulen käsittelyn myötä. Itsestään selvää on, että nyt ei saa kulottaa tai polttaa lehtiä tai oksia. ”Tulen sytyttäjä on aina vastuussa vahingoista ja vastuu on suuri, kun lähimetsän lisäksi palaa voi myös omia tai toisten asuinrakennuksia”, palopäällikkö sanoo.

""

Jos näet maastopalon, ilmoita asiasta välittömästi hätänumeroon 112. On tärkeää, että sammutustyöt päästään aloittamaan mahdollisimman pian. Pelastuslaitokset suosittelevat 112 Suomi-sovelluksen lataamista kännykkään. Sovelluksen kautta hätänumeroon soitettaessa onnettomuuspaikan tarkka sijainti välittyy hätäkeskukselle automaattisesti ja apu löytää nopeammin perille.

Pelastuslaki 379/2011 § 6

Tilannekeskus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos p. 09 816 28699
Päivystävä päällikkö, Heikki Kervinen (etunimi.sukunimi@espoo.fi)

Maastopalo