Tietoliikennekaapelin asentaminen Suomen talousvyöhykkeelle ja valmistelulupa, PJSC Rostelecom

08.01.2020 11:03

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupahakemus 

Hakija      PJSC Rostelecom

Dnro        ESAVI/41296/2019

Asia         Tietoliikennekaapelin asentaminen Suomen talousvyöhykkeelle ja valmistelulupa

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.1.–14.2.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.